[suomeksi] [in english]
Meny

 

 


Över 130 år träförädling

Sedan år 1873 har stock sågats till plankor och bräder vid Djupsjöbacka såg i Terjärv, Österbotten. Familjeföretaget har med framsynthet och initiativrikedom förts fram och utvecklats att motsvara tidens krav, trots kriser av olika slag.
Idag ca 130 år senare sågar vi ännu stock till plankor och bräder. En del av utfallet från sågningen förädlar vi vidare till konstruktionsvirke samt till inredningsdetaljer i form av list, panel och golvbeläggningsmaterial.
Vi vet att en utmärkt råvarubas, traditioner, yrkeskunnande och ett geografiskt fördelaktigt läge inte räcker till för att möta framtidens utmaningar. Vi måste hela tiden utveckla oss och sträva till förbättringar. Detta utvecklingsarbete sker ofta i samarbete med våra kunder.
Oy Forsen Ab är inne i ett kraftigt utvecklingsskede. År 2003 förnyades stocksorteringen i sin helhet, och i september 2004 tas en ny såglinje ( reducerklingsåg ) i bruk. Den teoretiska sågningskapaciteten stiger då till 60 000 kubikmeter sågvara i ett skift.

Företagets milstolpar

Företagets broschyr i PDF-format [633 Kb]

Webdesign:
www.creativepc.fi
Oy FORSEN wood Ab, Djupsjöbackavägen 224, 68700 Terjärv, Tfn +358 (0)50 916 0831