[suomeksi] [in english]
Meny

 

 


Operativ ledning

VD, Kaj Forsén
Tfn +358 (0)50 9160831

E-post adresser: fornamn.efternamn@forsen.fi


Ägarstruktur

Oy Forsen Ab är ett familjeföretag som i dag leds av fjärde generationen Forsén med Kaj Forsén som verkställande direktör.

Personalen som resurs

En viktig resurs för vårt företag är personalen. En motiverad personal kan ge en fullvärdig arbetsinsats till företaget. En stor del av vår personal har jobbat för oss under många år och har på det sättet utvecklat sitt yrkeskunnande. Samtidigt vet vi att dagens arbetsuppgifter ställer krav på förnyelse i takt med att maskinparken och tekniken utvecklas. Vi stöder våra arbetstagare i denna process på olika sätt, via skolning externt och också via handledning i det dagliga arbetet.

Personalstyrka

Vår personalstyrka uppgår i dag till drygt tjugo personer. Vi vet att vår personal vill göra sitt bästa, och vill utvecklas i sina uppgifter. Vi är hela tiden intresserade av kunniga yrkesmän och –kvinnor inom träförädlingsbranchen.

Webdesign:
www.creativepc.fi
Oy FORSEN wood Ab, Djupsjöbackavägen 224, 68700 Terjärv, Tfn +358 (0)50 916 0831