Meny

 

 


PRODUKTER

Sågvaror

I företagets nya såganläggning sköts sågningen med hjälp av datastyrda system som övervakas av sågoperatörer, från intagning av stock till färdig produkt. Då varje stock sågas individuellt utgående från längd, grovlek och kvalitet, är utfallet från varje stock på en hög nivå. Biprodukterna styrs till cellulosa- och energiproduktion.

<-- Tillbaka Följande sida -->

Närmare teknisk info finns på:
www.puuinfo.fi

Webdesign:
www.creativepc.fi
Oy FORSEN wood Ab, Djupsjöbackavägen 224, 68700 Terjärv, Tfn +358 (0)50 916 0831